Общи условия

Стоките, обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид, качество и количество в същия. Дружеството не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените Стоки,дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на Стока / Стоки се приема за изразено писмено съгласие от страна на Потребителя относно вида, качеството и количеството на Стоката / Стоките

 

Доставка

Доставките се извършват на посочен в поръчката адрес или офис на куриер. При получаване на стоката се плаща цената за доставка, която се заплаща на куриера и не е включена в крайната цена на сайта. Oтказването от направена вече поръчка може да стане чрез формата за контакт, телефон или чрез имейл.

Заплащане на поръчаните стоки

* Плащане при доставка (наложен платеж)

Получавайки поръчаната стока, заплащате дължимата сума на куриера. Тя е отбелязана в цената на поръчката.

* Плащане по банков път

 

Рекламации

На рекламация подлежат Стоки, които не отговарят на изискванията за качество, посочени в Сайта и / или в съпътстващите ги сертификати, упътвания за ползване и други, доколкото такива има издадени за съответната Стока / Стоки, както и тези, които при доставката на Потребителяb съдържат явни недостатъци /не се счита за недостатък разликата в нюанса на цветовете, и това не може да бъде основание за връщане на стоката!!!/. За целта при доставката Потребителя отбелязва върху товарителницата, наличието на явни недостатъци и/или несъответствие в количеството, в противен случай се счита, че количеството стока съответства на поръчаното и договорът е изпълнен точно.

Извън случаите на несъответствие в количеството рекламации относно закупени и предадени Стоки могат да бъдат направени в срок от 14 дни, считано от датата на доставката.

Съгласно Закона за защита на потребителите (ЗЗП) стоката, получена от клиента, поради естеството на търговията в интернет, може да бъде върната в рамките на 14 дни след покупката, считано от датата на доставката, без изрични основания за това, с транспорт за сметка на клиента стига състоянието на стоката да бъде същото, като в момента на предаването й на клиента (включително ненарушената опаковка).

При възникване на рекламация може да се свържете с нас на телефони +359884962241 или ни пишете на имейл: drsportvisionn@gmail.com

Платформа за онлайн решаване на спорове

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG

Молим Ви да се грижите за продуктите докато са при вас, както и когато ги връщате, за да се избегне повреда или загуба при транспортиране.

 

Моля, при връщане на стока да имате предвид следните неща:

Възстановяването на сумата по отказан артикул/и след потвърждение от наш служител, че върнатата стока отговаря на критериите по горе, се осъществява под формата на оригиналния начин на плащане, т.е. ако сте платили с дебитна карта, то сумата се възстановява с кредитна транзакция по същата карта, в рамките на 14 работни дни от получаването на върнатата стока. При заплащане с наложен платеж или банков превод, сумата за върнатия артикул/и се възстановява по банков път в банковата сметка, която сте посочили.

Не възстановяваме сума за артикули, върнати след 14-тия ден от получаването им, повредени, използвани артикули или такива с нарушена опаковка. В тези случаи ще Ви върнем артикулите обратно за ваша сметка.

Политиката на отказ от покупка не нарушава потребителските права на клиента в случаите на дефектни / повредени стоки.

 

Права и задължения на Потребителя

Потребителят има право да разглежда, поръчва и получава Стоките от Сайта по реда и условията, посочени в него.

Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.

Потребителят има право на доставка на заявената Стока / Стоки на посоченият адрес за доставка, след потвърждение по телефона.

Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин.

Всеки Потребител, независимо дали е направил Поръчка или не, се задължава при ползване на

Сайта:

* Да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията,

законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на

морала, добрите нрави и Интернет етиката;

* Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и

интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

* Да не извършва злоумишлени действия.

 

Права и задължения на dr- sportvision

Има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани / разположени на сървъра ни или направени достояние на трети лица от Потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на  dr- sportvision , както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.

Dr- sportvision  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва сайта в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на dr- sportvision, да прекратява достъпа на потребителя до Сайта. Dr- sportvision  не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на достъпа, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Сайта Dr- sportvision.com

 Потребителят е длъжен да обезщети dr- sportvision и всички трети лица за всички претърпени вреди и  пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и / или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страницата, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителя е използвал, разположил на сървъра ни, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез dr- sportvision в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

 

Dr- sportvision има право ежеседмично да праща писмо с новини до Потребителите на сайта, акосъщите са потвърдили желанието си за това. Това писмо съдържа в себе си актуални промоции, нови продукти, новини за предстоящи празници, свежи идеи за подаръци и др. Dr- sportvision няма право да изпраща това писмо до Потребители, които категорично са заявили, че не желаят да го получават.

 

Dr- sportvision има право да събира и използва информация относно своите Потребители.

Информацията по предходния член може да бъде използвана от Dr- sportvision,  освен в случай наизрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес  drsportvisionn@gmail.com

Dr- sportvision събира и използва информацията за да подобрява предлагането на Стоките и задоволяването на потребителските нужди. Всички цели, за които Dr- sportvision ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове, добрите нрави и Интернет етиката.

Dr- sportvision гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия.

Защита на личните данни. Kонфиденциалност.

Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до личните си данни, които е въвел или са станали достояние на Dr- sportvision при ползване от него на Сайта, както и на поправка на тези лични данни.

Потребителите, които са попълнили регистрационната форма и са приели настоящите общи условия изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от Dr- sportvision  по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги.

Потребителите предоставят своите лични данни доброволно с оглед на тяхната идентификация в процеса на ползване на Сайта и същите могат да се съхраняват, обработват и използват от Dr- sportvision за целите на поддръжка на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги предлагани във търговската верига магазини на Dr- sportvision като получаване на бюлетини, СМС съобщения и други новости.

Dr- sportvision заявява, че предоставените от Потребителите на сайта лични данни не се преотстъпват на трети лица за рекламни, промоционални и /или каквоти и да било други цели.

Dr- sportvision  си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо възоснова на разпореждане на съответен държавен орган, издадено по надлежния ред, или с оглед изпълнение на законови юридически процедури, или за да се спазят общите условия на сайта за електронна търговия.

 

Уведомления

Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с поръчката и доставката на Стоки чрез Сайта се извършват на телефоните / адресите за контакти, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените телефони / адрес за контакт на Потребителя – в това число и e-mail адреси. Потребителят може да се осведоми за състоянието на поръчката си във всеки един момент от секцията „Моите поръчки” Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.

Shopping Cart